Joomla project supported by best poker sites.

Insan

Print
Category: Pushto Short Poems
Published Date Written by Sartaj

Har Insan ta da insan pa nazar ghora,

Har faqeer ta da khple zan pa nazar ghora,

Ka de sal chata mahal we pa dunya kay,

Qabaristan ta da makan pa nazar ghora.

Rehman Baba. 

2012. All rights reserved!
Joomla Templates