Joomla project supported by best poker sites.

Rawala

Print
Category: Pushto Short Poems
Published Date Written by Sartaj

Dare rabande gran day hagha gran kali ta rawala,

Khudaya da akhtar shpe la janan kali ta rawala,

Zmake mu da meenay shve  banjar da menay tagi yu,

So saski da meenay da baran kali ta rawala

Zaar de sham akhtara munga tool najora shvi yu,

Zan sara da meenay tabiban kali ta rawala. 

2012. All rights reserved!
Joomla Templates